OBDSTAR X100 Pro IMMOBILISER Function Testable Vehicle Model For CHRYSLER V30.10


CHRYSLER
    Chrysler
        Immobiliser
            Straight remote control
                Read security code
                    Type 1
                    Type 2
                Program keys
                    Type 1
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
                    Type 2
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
            No tooth rotation type
                Read security code
                Program keys
                Erase keys
            -06 CAN
                Key Quantity
                Program old keys
                Program new keys
                Erase keys
                Program remote
            -06 VPW
                Immobiliser
                    Program keys
                    Erase keys
                Program remote
                    Program remote
                        Position 1
                        Position 2
                        Position 3
                        Position 4
        Smart key
            Read security code
            Program keys
            Erase keys
    Dodge
        Immobiliser
            Straight remote control
                Read security code
                    Type 1
                    Type 2
                Program keys
                    Type 1
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
                    Type 2
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
            No tooth rotation type
                Read security code
                Program keys
                Erase keys
            -06 CAN
                Key Quantity
                Program old keys
                Program new keys
                Erase keys
                Program remote
            -06 VPW
                Immobiliser
                    Program keys
                    Erase keys
                Program remote
                    Program remote
                        Position 1
                        Position 2
                        Position 3
                        Position 4
        Smart key
            Read security code
            Program keys
            Erase keys
    Jeep
        Immobiliser
            Straight remote control
                Read security code
                    Type 1
                    Type 2
                Program keys
                    Type 1
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
                    Type 2
                        Live data
                        Program old keys
                        Program new keys
                        Erase keys
            No tooth rotation type
                Read security code
                Program keys
                Erase keys
            -06 CAN
                Key Quantity
                Program old keys
                Program new keys
                Erase keys
                Program remote
            -06 VPW
                Immobiliser
                    Program keys
                    Erase keys
                Program remote
                    Program remote
                        Position 1
                        Position 2
                        Position 3
                        Position 4
        Smart key
            Read security code
            Program keys
            Erase keys