OBDSTAR X100 Pro IMMOBILISER Function Testable Vehicle Model For DFPV V30.04


 
DFPV
    S30/H30/H30 CROSS
        S30/H30 CROSS(TU5JP4-ME7.4.4)
            Immobiliser
                Program keys
                Program decoder
                Replace engine ECU
                Program keys and engine ECU
                Configuration
        S30/H30 CROSS(TU5JP4-ME7.8.8)
            Immobiliser
        S30/H30 CROSS(DFM A15-MT22.1)
            Immobiliser
                Program remote
    A60
        A60-HR16,MR20
            BCM
                BCM1
                    Read BCM code
                    Release steering lock
                BCM2
                    Read BCM code
                    Release steering lock
            Immobiliser
                Immobiliser1
                    Program keys
                Immobiliser2
                    Erase DTC
                    Program keys
                Immobiliser3
                    Match the intelligent key directly
                Immobiliser4
                    Match the intelligent key directly
        A60-A16
            BCM
                Program keys
            PEPS
                Program keys
    A30
        BCM
            Offline program remote key
            Aftermarket program remote key
        Immobiliser
            Program remote
    AX7
        PEPS
            Program keys
        BCM
            Program keys